Sockengillet håller årsmöte måndag 16 augusti kl 18 i Dingtuna Bygdegård. Välkommen

Verksamhetsplan för 2020

-        Anordna kulturutflykter

-        Anordna filmaftnar i vårt magasin

-        Gemensamma träffar med andra hembygdsföreningar

-        Kontakter med Hembygdsförbund och länsmuseum

-        Samverkan med Dingtuna Föreningsråd i olika frågor

 

-        Försäljning av Sockengillets böcker och vykort

-        Fortsatt arbete med att digitalisera vårt fotoarkiv

-        Fortsatt arbete med en ny Hemsida, som är placerad på Hembygdsförbundets Hembygdsportal.

-        Uppdatering av vår befintliga hemsida, som dock på sikt kommer att avvecklas.

-        Fortsatt arbete med att föryngra medlemskåren.

-        Att deltaga med lotteri och försäljning av bl.a. vävgruppens kvarvarande alster vid lokal marknad/julmarknad.

 

-        Att anordna ett ”Öppet hus” på stationsområdet.

-        Genomgång och utrensning av dubletter av tidningsurklipp från Dingtuna-Lillhäradstrakten.

-        Kontroll av stationshusets elsystem.

-        Ta fram en broschyr för presentation av Sockengillet – för nyinflyttade och besökare – om bidrag från Hembygdsförbundet beviljas.

 

 

OBS att dessa frågor inte bara är en angelägenhet för styrelsen, utan alla medlemmar är välkomna att deltaga.

 

 

Dingtuna i mars 2020

 

 

Thomas Walldow                                                   Bert Svensson

Ordförande                                                             Kassör