Vangsta gardar/Dingtuna 1941 MANTALSLANGD Vangsta utbruten.pdf

Gårdarna efter klyvningen 1892

Littera beteckningen skapades i samband med hemmansklyvningen 1913-1915. I äldre dokument benämns gården efter sin storlek t.ex. 7/128 mantal för Stora Grindbo och 1/128 mantal för Lilla Grindbo. Vissa gårdar har haft olika namn under skilda perioder. En del namn syftar på den familj som bor (eller bott) på respektive gård, andra namn är bundna till gården oavsett vem som bor där.

Beträffande årtalen som anges för respektive ägare så har ambitionen varit att årtalet ska vara inflyttningsåret. I vissa fall anges även årtal för köpeavtal resp. lagfart. Ibland saknas inflyttningsår och därför har även andra årtal tagits med ur t.ex. debiteringslängder för vägunderhåll, bäckrensning osv.

Nedanstående tabell innehåller länkar till respektive beskrivningar. Klicka på namnet!

Vill du se på en karta var gårdarna ligger klicka på den här kartan

Vargens, Litt B1a, Vångsta 2:7 Jacksboäng, Litt B2a, Vångsta 2:8
Fågelsången, Litt B3a, Vångsta 2:9 Johanneslund, Litt B4a, Vångsta 2:10
Parkleden, Litt B5a, Vångsta 2:11 Erikslund, Litt B6a, Vångsta 2:12
Stormens, Litt B7a, Vångsta 2:13 Lunds, Litt B8a, Vångsta 2:14
Widmarks, Litt B9a, Vångsta 2:15 Stora Grindbo, Litt B10a, Vångsta 2:16
Krondal, Litt B11a, Vångsta 2:17 Lilla Grindbo, Litt B12a, Vångsta 2:18
Lövåsen, Litt B13a, Vångsta 2:19 Barklunds Torp, Litt B14a, Vångsta 2:20
Annehill, Litt B15a, Vångsta 2:21 Gustavsberg, Litt B16a, Vångsta 2:22 (2:54)
Eriksberg, Litt B17a, Vångsta 2:23 (2:54) Långmossen, Litt B18a, Vångsta 2:24 (2:54)
Karlslund, Litt B19a, Vångsta 2:25 (2:54) Västergården, Litt B20a, Vångsta 2:26
Nyborg, Litt B21a, Vångsta 2:27 (2:54) Norrgården, Litt B22a, Vångsta 2:28
Erikslund, Litt B23a, Vångsta 2:29 Rosenlund, Litt B24a, Vångsta 2:30
Herrgården, Litt B25a, Vångsta 2:31 Mor Hannas, Litt B26a, Vångsta 2:32
LaRose, Litt B27a, Vångsta 2:33 Gustavsberg, Litt B28a, Vångsta 2:34
Granelund, Litt B29a, Vångsta 2:35 Lönnbacka, Litt B30a, Vångsta 2:36
Långtega, Litt B31a, Vångsta 2:6 Missionshuset, Litt B26a

Övriga torp och gårdar i Vångsta

I Vångsta fanns många torp som hörde till dom södra gårdarna. I nedanstående tabell finns några av dessa torp.

Hasselbacken, Vångsta 1:10 Storgården, Vångsta 1:11
Stora Jacksbo, Vångsta 1:12 Lilla Jacksbo, Vångsta 1:13
Skolan, Vångsta 1:17 Tomossen, Vångsta 1:14
Markustorpet Kiärret
Stora Hagby Torp