Sockengillet håller årsmöte måndag 16 augusti kl 18 i Dingtuna Bygdegård. Välkommen

DINGTUNA - LILLHÄRAD SOCKENGILLE REGISTER ÖVER INSPELADE KASSETTBAND

Inspelningarna har skett på kassettband med vanligt inspelningsutrustning vid besök hos namngivna personer i Dingtuna..Intervjuare här: Stig Rudberg Dingtuna.

Noteringar om personerna finns på varje kassett.

De intervjuer som är skrivna med fet stil kan man lyssna på. Bara klicka på namnet.

 

 

Grupp 1:
Kassett nr
 
1 Arne Andersson, bonde i Slittsta - född år 1907 -
2 Sune Andersson, teletekniker, Wångsta - född år 1914 -
3.1 Gunhild o Bror Andersson, chaufförer med egen buss o taxi. Bor i Löfsta - Gunhild född år 1906, - Bror född år 1905
3.2 Gunhild o Bror Andersson, chaufförer med egen buss o taxi. Bor i Löfsta - Gunhild född år 1906, - Bror född år 1905
4 Märta Borberg, har varit gift med Mauritz- bonde i Västjädra- född år 1907 - bor nu i hyreshus i Dingtuna Centrum
5 Harald Eklund, stenhuggare - född år 1913 - bor i Murbo Dingtuna
5 Harald Eklund, del 2
6 Oskar Johansson, bonde i Hamra - född år 1907 - i Hamra
7 Holger Johansson, trädgårdsodlare i Löfsta - född år 1914 -
7 Holger Johansson, del 2
8 Halvar Johansson, i Långkärr, - född år 1907 - småbrukare
9 Werner Jansson, i Stockumla - född år 1914 - metallarbetare
10 Folke Karlsson, f. d. bonde - född år 1904 - kyrkvärd
10 Folke Karlsson, del 2
11 Tore Klang, Löfsta, snickare -född år 1917 - bor nu i Västerås i
12 Tore Klang fortsättning
13 Lennart Lövstav, Löfsta - född år 1916 - Hjalmar Klang, Löfsta, byggmästare - född år 1891 -
14 Sigge Larsson, vågmästare, född i Vendle Dingtuna år 1901 -
14 Sigge Larsson, del 2
15 Sven Pettersson, byggmästare, född år 1910 - Tomossen, Wångsta
32 Sven Pettersson, fortsättning från kassett nr 15
16 Arne Pettersson, bonde i Frändesta - född år 1922 på samma gård
17 Bengt Pettersson, bonde i Boda - född år 1920 - broder till Arne
18 Bengt Pettersson, fortsättning från kassett 17
19 Kassetten är Gösta Sandvalls inspelning och flyttad dit.
20 Gun o Tore Tillbom, Gun född 1927 o Tore 1921- inför fotoutställning
21 Olika personer från reportage från Dingtuna
22 Gamla dansställen i Dingtuna från förr.
23 Skjutbanan i Stockumla, skommare -
23.2 Invigning stationen Dingtuna
24 Aron Svenman, svarvare på ASEA, -född år 1905 - 20 minuter
25 Ester Rygren Palm, född år 1899 - 17 minuter
26 Husförhör på Kaplan|§irden - Lillhärad - omkring år 1900
27 Rut Eriksson, F;a Handaslöjd i Västerås - 81 år -
27 Svea Larsson, Törunda berättar om gården - 83 år -
28 Karl Emil Kolin - född år 1901- Einar Kolin - född år 1916 - båda från Wångsta
Erik Flykt, Tängby - född år 1924 -
29 Sigge Larsson, Vendle - född år 1901- berättar vid träff på stationen Eva Svedberg, arkeolog berättar om utgrävning vid Hundaregatan
30 Verner Jansll, -född år 1914 - Stockumla
31 Arnold Svenman, Östjädra, olika anställningar på ASEA - född år!916
32 Kassetten är en fortsättning från kassett nr 15 - och finns där -
33 Henry Lund, trädgårdsarbetare, - född år 1916 i Stockumla
34 Lars Eriksson, affärsbiträde m.m. i Dingtuna - född år 1919 -
35 Svea Larsson fortsättning på kassett 27 sidan 2
36 Roland Gelin, berättar om sin farbröder - född år xxxx i Jölmesta
44 Roland Gelin, kassett 36 fortsätter att berätta på denna kassett
37.1 Harald Johansson, missionär, målare från Dingtuna - född år 1914
37.2 Harald Johansson, missionär, målare från Dingtuna - född år 1914
46 Elsa Berglund Söderkvist, född år 1904- Bjärbylund Dingtuna
47 Gustav Sjögren, brädgårdsförman, Stockumla - född år 1909
48 Dingtuna kyrkby på 1800- talet - på träff med " VI ÄLDRE".


Från kassett märkt 38 t.o.m. nr 45, ligger gamla inspelningar med Gösta Sandvall
som intervjuare. Även kassett nr 19 - troligen från år 1969 -.
Grupp l innehåller 48 kassetter.

Grupp 2:
Intervjuer som kantor Gösta Sandvall gjorda mycket tidigt. Troligtvis har dessa
inspelningar gjorts på bandspelare och sedan överförts till kassett.

Kassett nr
 

19 Märta Abrahamsson, distriktssköterska - född år 1910 - Harald Vretman. Stockumla - född år 1903 i Stockumla - Harry Lund - född år 1904 i Stockumla -
38 Bertil Andersson i Löfsta, handlare - född år 1900 -
39 Johan Hedberg, revisor - 85 år vid intervjun år 1969 - Wångsta
39 Johan Hedberg, del 2
40 Agnes o Alma Halen i Tibble - Alma född år 1884- Agnes år 1892 -.
41 Märta o Olle Larsson - bonde i Froby- Märta född 1902 - Olle 1898August Carlsson , Mälby - född år 1901 -
42 Verner Pettersson, Gränsta Lillhärad - född år 1885 - Ludvig Eriksson, Lillhärad - född åt!874- ( m.fl. i Lillhärad)
43 Gösta Sandvall på Cypern år 1973
45 Paul Larsson, Vendle intervjuad av Nils Jernemyr- Västmanland Radio 1982 Paul Larsson, bonde och kommunalordförande - född år 1905 - Intervjuer\Grupp 2 Band 45 Paul Larsson Vendle.wma


Grupp 2 innehåller 8 kassetter.

Grupp 3
I denna grupp ligger åtta kassetter inspelade vid olika tillfällen med olika bandspelare,
mikrofoner och intervjuare / handhavare.

Kassett nr

1 Återinvigning avDingtuna Järnvägsstation år 1979 Intervjuer\Grupp 3 Band 1 Återinvigning stationen Dingtuna.wma
2 Station invigning fortsättning
- Stig Rudberg om utgivningen av Sockenboken
- Invigningen av bergtäkten i Vendle, Dingtuna
3 Från Radio Oxbacken - inspelning med Rut Eriksson, Handaslöjd.
- Bandet övergår till sida 2 - några meningar saknas därför
4:1 Radio Västmanlands Caféprogram från Bygdegården, Dingtuna
4:2 Radio Västmanlands Caféprogram från Bygdegården, Dingtuna
5 Från Sockengillets årsmöte - Sigge Larsson - 92 år - berättar
6 Svea Larsson, Törunda - 90 år- berättar för Ingrid Sjöberg
7 Erik Flykt i Tängby berättar. Motorvägen stör i bakgrunden
8 Kyrkan år 1990 - en inspelning från utställning där -


Grupp 3 innehåller 8 kassetter.

Grupp 4
Angående dessa inspelade band kan nämnas att;
Dingtuna- Lillhärad Sockengilles tidigare ordförande Paul Larsson, gjorde en
överenskommelse med Västerås Stadsarkivarie, Sven Olsson om inspelningar på
kassetter med personer i Dingtuna.
Stadsarkivet bistår med en tekniker vid dessa inspelningar. Tekniker blev musikern och
nusikaffären Selektas innehavaren Gunnar Ekman i Västerås.
Inspelningarna blir gjorda utan kostnad for Sockengille

Kassett nr

1 Georg Karlsson - född år 1895 - Intervjuare Paul Larsson
- fortsätter 3 minuter på kassett nr 2
2 Albin Lindberg o Banvakt Erik Eriksson - intervjuare Paul Larsson
- fortsätter på kassett nr 3
3 Erik Eriksson, banvakt med hustru Alma
4 Gustav Björk, skolvaktmästare - född år 1899 - o hustru Alma
- intervjuare Klas Falk -
5 Verner Karlsson, bonde i Väsby - född år 1889 - intervjuare Klas Falk    Del 2  (6 minuter saknas på slutet)
6 Gunnar Jansson, - konstnär - Wångsta - född år 1893 -
- intervjuare Paul Larsson -
6 Gunnar Jansson, del 2
7 Klas Gabriel Falk, bonde - född år 1891 - Intervjuare Klas Falk (sonen)
8:1 Gösta Thunberg, bonde -Ytterhälla- -född år 1895 -
- intervjuare Paul Larsson -
8:1 Gösta Thunberg, bonde -Ytterhälla- -född år 1895 -
- intervjuare Paul Larsson -
9 August Karlsson, kommunalfullmäktige m.m. - född år 1901 -
- fortsätter l minut på kassett 10
- intervjuare Klas Falk
10 August Karlsson l minut
Hugo Andersson i Barkarö - född år 1889 - Fullerö
Johan Johansson - född år 1883 - i Asko- senare Löfsta och Norberg
- fortsätter på kassett nr 11 - intervjuare Paul Larsson -
11 Johan Johansson, Norberg -fortsättning och slut
Bengt Pettersson, bonde i Boda Dingtuna
- fortsätter på kassett nr 12
12 Bengt Pettersson - fortsättning och slut
Alfred Karlsson - född år 1896 i Barkarö
- fortsätter på kassett nr 13
- intervjuare Klas Falk
13 Alfred Karlsson - fortsättning i 30 minuter och slut -
Olof Winge, bonde, lantbrevbärare - Hälla Dljgtuna
- fortsätter i kassett 14 med 30 minuter - intervjuare Stig Rudberg
14 Olof Winge - fortsätter i 30 minuter och slut -
Hjalmar Klang, byggmästare - född år 1891 - Löfsta
- fortsätter på kassett nr 15
- intervjuare Stig Rudberg
15 Hjalmar Klang -fortsättning och slut -
Werner Pettersson, bonde i Lillhärad, Gränsta ( 7 min, plus 25 min.) -
- fortsätter på kassett nr 16 - intervjuare Klas Falk
16 Werner Pettersson - fortsättning och slut -
Dingtunabor från det nya området TINGTA.
Sixten o Eivor Brandt — Jan o Kristina Holmström—Nils Gunnarsson
- Inspelat i Dingtuna bibliotek
17 Gustav Vretlund, bonde i Tibble - född år 1888 -
- intervjuad av Paul Larsson
18 Från en träff med Wångsta jaktlag
- Christer Andreasson, länsjaktvårdare och bönder i jaktlaget
- intervjuare Klas Falk
19 - fortsättning från kassett nr 18
20 Sammankomst i Bullsta Vävstuga med tre mormoner som informerade om utskrivning och film av kyrkböckerna. - anmärkning, —dålig ljud- inspelningskvatite

Grupp 4 innehåller 20 kassetter.

Anmärkning: Alla kassetter 78 st har förts över till 130 st CD- skivor den l november 2006 av
Filmräddaren, Beddingestrand. www.filmraddaren.se