Jacksboäng, Litt B2a, 3/128 mtl, 28, 5,6 ha

Ägare 1892: Carl August Blomqvist, lagfart 1892 2 juni

Köpt av föreningen enligt köpebrev daterat 1892 25 maj.

Blomqvist fick betala följande omkostnader och arvoden:

Omkostnader för lantmäteri i sin helhet       25,50 kr

För smedjeinventarier                                 2,30 kr

Arvode till Herr Asplund                            3,50 kr

Summa                                                      31,30 kr

Ägorna, lott nr. 2, innefattade bl. a.: Del av Kohagen, del av Jacksbo äng.
 

Ägare 1906: C. A. Bergholm, lagfart 1907 3 september

C A Bergholm köper stället på exekutiv auktion 1906 5 april. Köpebrevet daterat 1906 17 maj.
 

Ägare 1907: Wilhelm Bredlund, lagfart 1907 3 september

Köpekontrakt daterat 1907 1 mars och köpebrev 3 april. Bredlund kommer från Lilla Grindbo där han bott i 5 år. Det är oklart varför den här affären görs. Det är bara 6 månader mellan köpekontrakten för Bredlund resp. Gustav Eriksson. Båda fick lagfart vid samma lagtima höstting 3 september.
 

Ägare 1907: Gustav Eriksson, lagfart 1907 3 september

Gift 1887 23 oktober med Carolina Lundkvist född 1861 23 oktober I Irsta  d 1910 1 maj

Köpekontrakt 1907 31 augusti. När Gustav Eriksson 

går bort ärver hustrun och sonen var sin halva av fastigheten.

Bouppteckning 1910  13 augusti
 

Ägare 1911 50% Carolina Eriksson, lagfart 1911  15 mars
 

Ägare 1911 50%: Karl Johan Eriksson, lagfart 1911  15 mars

Född 1893 26 december i Ängsö.

Karl Johan köper moderns halva i fastigheten och blir ensam ägare.

Han utflyttar efter 1925
 

Ägare 1944: Axel Odin, lagfart 5 febr. 1936

Axel Odin f 1907 med hustru Mia Andersson

Axel och Mia drev ett litet torp med 3 kor, maken var dagarbetare och hade olika arbeten hos bönder i trakten son täckdikning, skogsarbeten, skördearbeten   mm. Senare blev det byggnadsarbete under 1960-talet  tillsammans med sin bror Alvar i Sigfridsbo. Under 1960-talet sålde de och  flyttade  till Västerås. Han hade emellertid efter överenskommelse med nya ägarna Roland och Eva Eriksson byggt en liten stuga på vägen till Jacksboäng som han skulle ha till sommarstuga.

Axel hade ett rykte om sig att vara en kraftkarl av stora mått, i skogen högg han tre meter ved till klockan ett. Få kunde hålla jämna steg med honom när det gällde att gräva diken.
 

Åter till gårdslistan