Lunds, Litt B8a, 1/64 mtl, 214 , 4,3 ha Fridsborg

 

Ägare 1892: Wilhelm August Nordlöf, lagfart 1892 2 juni

Ägorna innefattade bl. a.: Del av Lundvreten, Del av Markusängen, del av Kärrängen, del av Kohagen (kärr)

Nordlöf fick betala följande omkostnader och arvoden:

Omkostnader för lantmäteri i sin helhet       14,42 kr

För smedjeinventarier                                 2,30 kr

Arvode till Herr Asplund                            3,25 kr

Lån från föreningen kontant  20,00 kr

Summa                                                      39,97 kr

Nordlöf betalar av på följande sätt:

11,5 dagsverken vid lantmäteri a 1,75 kr per dag

8 skjutsar till Västerås för lantmäteriets räkning a 1,50 kr

Uppkörning av 285 tegel till Grips boställe a 1,50.

 

Enligt den första styckningen fick Nordlöfs lott littera n:o B7b och omfattade då 1/32 mtl.  Observera att Nordlöfs lott n:o 7b även innefattade det som senare kom att bli Litt B9a. Vid något tillfälle mellan 1892 och 1915 klövs alltså B7b 1/32 mtl i två delar B8a och B9a vardera 1/32 mtl.

 

F 1847 25 augusti i Barkarö d 1907 21 mars

Gift 1877 5 oktober med Augusta Andersson f 1841 i Wiby, Örebro

Barn:              Ingeborg Augusta Lovisa f 1878 5 augusti i Västerås d 1905 14 december

 

Familjen inflyttar år 1891 från Lundby. Nordlöf arbetar en kort tid under året på ”Herrgården”, som den kallas, innan han samma år inflyttar i det nya hemmanet.

Efter makens död flyttar änkan åter till sin hemsocken Wiby samma år och försäljer gården till F.d. Soldat Lund från Lillhärad.

År 1903 avstyckas en lägenhet som enligt köpekontrakt säljs till J.E. Svanberg. Det är osäkert vad som sedan hände eftersom Svanberg tydligen inte fick lagfart på lägenheten.

 

Ägare 1907: Augusta Andersson änka efter Nordlöf, lagfart 1907 29 oktober

Änkan ärver stället enligt testamente daterat 1906 16 september och bouppteckning 1907 7 maj.
 

Ägare 1907: Per Gustav Lund, lagfart 1907 30 oktober

Köpekontrakt 1907 2 maj

Född 1854 6 januari i St. Ilian d 1929 24 oktober

Gift 1875 21 november med Emelie Holmkvist f 1854 25 juni i Björkskog d 1921 14 juni

Barn:              Till hustrun

                      Gustav Adolf f 1874 19 september i Stockholm

                      Till båda

                      Otto Engelbert f 1875 23 juli i Lillhärad

Per Axel f 1876 18 oktober i Lillhärad

                      Maria Emilia f 1878 16 december i Lillhärad

                      Anna Sofia f 1881 27 mars i Lillhärad

Karl Georg f 1892 30 januari i Lillhärad
                      Knut Emil f 1894 21 juni i Lillhärad
Fosterson:      Karl Georg f 1902 6 maj i Stockholm Maria förs.

F.d. soldaten Lund inflyttar 1907 från Lillhärad. Efter Hustruns död år 1921, inflyttar en hushållerska till maken, Augusta Mathilda Eriksson f 1890 9 september i Köping. Hon bor kvar till Lund avlider år 1929 Augusta Matilda hade en son Oskar Mattias f 1910 24 november i Svedvi. Sonen utflyttar till Lundby 1924 24 november.  

Per Gustav Lund blir 1930 ägare till en avstyckad bit på 1/128 mtl enligt ett testamente daterat 1916 14 september och bouppteckning 1921 21 september. Den avstyckade biten ägdes av Maria Emilia Lund.
 

Ägare 1930: Gustav Adolf Lund, Per Axel Lund, Maria Emilia Lund, Anna Sofia Johansson född Lund, Karl Georg Lund, lagfart 1930 30 juni

Bouppteckning 1929 9 december.
 

Ägare 1930: Knut Emil Lund, lagfart 1930 20 juni

Köpebrev 1930 7 och 11 mars.
 

Ägare 1944: Ivar Wiklund


Åter till gårdslistan