Ekbacken, Litt B7a , 1/32 mtl, 213 , 9,5 ha, Stormens

Ägare 1892: Grenadieren Anders Edvard Storm, lagfart 1892 2 juni

Ägorna innefattade bl. a.: Del av Markustorpet (backe + åker), del av Kohagen.

Storm fick betala följande omkostnader och arvoden:

Omkostnader för lantmäteri i sin helhet       28,84 kr

För smedjeinventarier                                 2,30 kr

Arvode till Herr Asplund                            6,50 kr

Summa                                                      37,64 kr

 Storm föddes 1891 och dog 1904 30 oktober

Gift 1874 25 maj med Anna Kristina Andersson f 1850 4 augusti i Persberg Lillkyrka d 1935 11 febr.
Barn:              Johan Edvard f 1874 30 september  d 1947 21 januari

                      Hilda Sofia f 1877 27 juni

                      Anna Paulina f 1880 22 juni

                      Amanda Karolina f 1881 30 oktober

Charlotta Eugenia f 1885 17 april i Skerike

Oskar Leonard f 1889 23 juli i Skerike  d 1918 23 dec.
Hilma Teresia f 1892 13 juli i Skerike  d 1947 8 november
Amanda Karolina blev så småningom mormor till Ingemar Andersson bosatt i Fastön. Ingemar har forskat mycket i släkten och har släktens historia från 1700-talet och fram till våra dagar.

Storm kan vara en av de friställda eller avskedade soldater som återvände till Vångsta. Dessa f.d. soldater fick möjligen någon hjälp av knektkassan, trodde MariaLindberg, (småskolelärarinnan)
 

Ägare 1906: Anna Kristina Storm till 1/64, lagfart 1906 15 januari

Enligt bouppteckning efter A.E. Storm 1904  14 december och testamente 1904 10 oktober.
 

Ägare 1906: annan ägare till 1/64, lagfart 1906 15 januari

Enligt bouppteckning efter A.E. Storm 1904  14 december
 

Ägare 1915: A E Storms Sterbhus
 

Ägare 1944: Hilma Storm

Barn:              Oskar f 1921 9 januari

                      Anna f 1926

Anna gifte sig med en åkare och fick två pojkar.

                      Hilmer f 1929

                      Doris f 1935

På fotot till vänster ser vi från vänster Anna, Hilmer, Doris och mamma Hilma. Oscar tog kortet. På trappen står Granlund som från tid till annan bodde hos Hilma. Granlund försörjde sig på att förtenna kopparkastruller. Granlund var inte snäll. Han hade dessutom ett dåligt ölsinne och gjorde livet surt för Hilmer och de andra barnen. Åtskilliga gånger fick Hilmer springa över till Knut Lund för att hämta hjälp när det blev alltför våldsamt.

På fotot till höger, taget i augusti 2003, sitter Hilmer Storm och Lennart Johansson och berättar gamla minnen.

 

 

 

 

 

Hilmer har även gjort sig ett namn som konstnär. Som naivist fick han en gång fyra tavlor antagna till Liljevalks i Stockholm. Två av de utställda tavlorna såldes för 1500 kr. Han har också medverkat i flera lokala konstutställningar.

 

Hilmer Storm har skrivit ner sin historia i  ”En Gentlemans Berättelse” utgiven av Kulturfrämjandet Skådebanan Västmanland september 1998.

 

 

 

 

 

Ägare 1940: Ivan Andersson

Barn:              Rut Elly

                      Björn
 

Ägare 1958 :Rut Elly Isaksson (gift med Harald Isaksson)

Barn:              Katrin

 

Åter till gårdslistan