Erikslund, Litt B6a, 1/32 mtl, 212, 10 ha

Ägare 1892: Axel Magnus Eriksson och Karl Erik Hedlund, lagfart 1892 2 juni

Köpebrev 1892 25 maj
Ägorna, lott nr 6,  innefattade bl. a.: Del av Markusbacken, Markusången (backe + åker), del av Kohagen.
Eriksson och Hedlund fick betala följande omkostnader och arvoden:

Omkostnader för lantmäteri i sin helhet       27,31 kr

För smedjeinventarier                                 2,30 kr

Arvode till Herr Asplund                            4,50 kr

Summa                                                      34,11 kr

 

Axel Magnus Eriksson född  1849 2 april i Skerike
Gift 1871 28 oktober med Anna Kristina Hedlund f 1849 15 september i Tillberga

Familjen Eriksson utflyttar 1917 1 december till Krondal.

Hedlund tycks ha varit ogift och utflyttar 1917 11 december till Krondal.
 

Ägare 1915: Axel Magnus Eriksson

A Eriksson står som ägare i 1915 års skiftesregister men Hedlund finns tydligen kvar.
 

Ägare 1917: Martin Nilsson Dahlgren, lagfart 1917 30 april

Köpekontrakt 1917 24 mars.
Född 1880 14 november i Rörum Kristianstads län.
Gift 1915 18 april med Augusta Eugenia Lennartsson f 1886 7 februari i Tortuna.
Barn:              Karl Åke f 1913 26 juli i Västerås
                      Marta Eugenia f 1916 14 januari i Badelunda
Familjen inflyttar 1917 1 maj från Badelunda och utflyttar 1918 21 mars till Skerike.
 

Ägare 1917: Gustaf Wilhelm Johansson och  Dorothea Charlotta, lagfart 1918 6 maj

Köpekontrakt 1917 22 december
Dorothea Charlotta är änka efter torparen Johan Alfred Johansson som avled 1917 23 september. Man kan anta att Gustaf Vilhelm är en äldre son.
Dorothea är född 1864 28 augusti i Grödinge Stockholm.
Barn:              Sigrid Josefina Johansson Öberg
Barnbarn:       Greta Maria Öberg f 1909 21 oktober i Ryttern

Gustaf Vilhelm är född 1893 5 april i Örebro
Gift 1916 18 november med Alma Karolina Enkvist f 1895 14 januari i Sveg Jämtland.
Barn:              Gunborg Kristina f 1918 7 februari i Bred Uppsala
Familjen Johansson (med änka) inflyttar 1918 21 juni från Tortuna och utflyttar 1919 26 maj till Svedvi.
 

Ägare 1919: Elis Wilhelm Tibblin, lagfart 1919 25 augusti
Köpebrev 1919 14 mars.
 

Ägare 1921: Gustav Rickard Karlsson, lagfart 1921 2 maj

Köpebrev 1920 17 juli

Född 1882 8 februari i Säby. Son till Karl Gustav Rickard Karlsson o.h.h. Lovisa Vilhelmina född Lindberg..

Gift 1910 20 mars med Alma Maria Svanberg f 1883 14 oktober i Munktorp

Barn:              Gustav Uno f 1911 30 mars i Lillhärad

Dagny Maria f 1915 15 januari i St. Ilian

                      Iris (Edit?) Elisabet f 1920 10 augusti i Lillhärad

                      Karl Gustav f 1926 6 juni i Dingtuna
Familjen inflyttar 1921 29 juni från Lillhärad och utflyttar nB sid. 355

 

1940 hade gården följande status. Areal: Totalt 10 har, därav 8 åker, 2 skogs o hagmark. Taxeringsvärde 8400 kronor.

Jordart: Svartmylla på lerbotten och något dyjord. Manbyggnaden uppförd 1893 renoverad av nuvarande ägaren. 1häst, 5 kor, 1 ungdjur, svin till husbehov, 30-40 höns. Större delen av arealen täckdikad med rör. Nuvarande ägaren har nyodlat c:a 1,25 har samt anlagt kultiverad betesäng.
 

Ägare 1944: Karl Ek
 

Åter till gårdslistan