Parkleden, Litt B5a, 1/32 mtl, 211, 9,2 ha

Ägare 1891: Karl Gustaf Lindberg

Ägorna innefattade bl. a.: Del av Oxbetet, del av Kohagen
Lindberg fick betala följande omkostnader och arvoden:

Omkostnader för lantmäteri i sin helhet       27,31 kr

För smedjeinventarier                                 2,30 kr

Arvode till Herr Asplund                            4,50 kr

Summa                                                      34,11 kr

 

Född 1851 3 april i Irsta

Gift 1891 11 juli med Emma Lovisa Pettersson f 1858 10 november i Kräcklinge d 1912 3 mars.

Barn:              Elsa Maria Terese f 1893 6 januari i Dingtuna

                      Gustaf f 1895 11 februari i Dingtuna

                      Hedvig Sofia f 1897 13 april i Dingtuna

                      Carl Ture David f 1900 20 februari i Dingtuna

Lindberg köpte det avstyckade hemmanet år 1891, då han samtidigt inflyttar från Stockholm. Hans hustru inflyttar från Kräcklinge samtidig som giftermålet .

Elsa Maria går en tid på småskolegymnasie och år 1914 får hon tjänst som småskolslärare i Froby skola, där alla Vångstabarn går i skola. Då säger alla ”Märi Lindberg”. Ny skola byggdes senare omkring är 1932 i Lövhagen, alldeles intill Vångstavägen.

Karl Gustaf Lindberg hade en tid, efter dotterns flytt
hemifrån, en hushållerska, Stina Linnea Björkman f 1885 5 januari i Kräcklinge. Hon flyttar in 1917 1 december och flyttar tillbaka till Kräcklinge igen 1922 1 september.

Sonen Karl Ture Lindberg övertager hemmanet på 1930-talet.
 

Ägare 1934: K Thure Lindberg

1940 hade gården följande status. Areal: Total 10 har, därav 5,5 åker, 4,5 har skogs o hagmark. Taxeringsvärde 7000 kr.

Jordart: Svartmylla på lerbotten. Skogsbestånd: Barrskog. Man- och ekonomibyggnader uppförses på 1890 talet av nuvarande ägarens fader.

1 häst, 3 kor, 1 ungdjur, svin till husbehov.

 

Karl Thure Lindberg var ledamot av kommunalfullmäktige och skolstyrelsen. Han var även ordförande i Dingtuna lokalavdelning av LRF samt revisor i Dingtuna-Lillhärads jordbrukskassa.
 

Ägare 1944: C G Lindbergs sterbhus

 

Åter till gårdslistan