Johanneslund, Litt B4a, 1/64 mtl, 210, 2,5 ha, Sparrtorp

 

I Rusthållet Vångsta No 121 ingick i slutet av 1600-talet två gårdar. Fram till slutet av 1700-talet fanns en Ryttare på Rusthållet. Därefter övergick det till Grenadierer.

Det fanns många torp till gårdarna och bland dem Sparrtorpet. Detta torp låg uppe i norr på Rusthållets ägor något söder om Långtega.

När gården Johanneslund byggdes upp, talas det aldrig om något Sparrtorp, trots att denna gård byggs där Sparrtorpet legat och att torparjorden lades dit. En mycket gammal lada ligger kvar som bevis för Sparrtorpets läge. Ladan kan vara byggd omkring år 1800. Möjligen har torpet fått sitt namn efter Daniel Sparre på Långtega. Kanske han eller någon son byggt upp torpet.

Torpare ca 1750:  f.d. soldaten  Erik Lundberg

f 1720 10 januari i Vittinge d 1790 25 september

Gift 1745 med Karin Larsdotter f 1703 4 september i Dingtuna  d 1778 4 augusti

Hustrun var tidigare gift med Ryttaren Daniel Skogberg på Skogsta Rusthåll i Dingtuna. Med honom hade hon 6 barn. Hustrun var även född Vångsta.

Gift andra gången 1779  med Stina Andersdotter f 1738
i Norrberke.
Hustrun utflyttar till Badelunda år 1791

Erik Lundberg och hustrun var en kortare tid bosatta på Grindbo, flyttade dit år 1765, men återvände. Det måste under tiden även ha byggts upp en stuga till. Ny torpare inflyttar på torpet år 1771

Torpare 1770: Erik Mattson

Torparen Erik Mattson med familj inflyttar år 1770, men ut år1771

Torpare 1771: Johan Larsson

f 1739 28 februari i V.Färnebo

Gift med Anna Olofsdotter f 1747 11 maj i Skerike

Barn:              Stina f 1768 15 mars i Dingtuna

                      Caterina f 1771 19 april i Dingtuna

                      Olof f 1774 15 oktober i Dingtuna

Familjen inflyttar år 1771 från Skerike och utflyttar år 1776 till torpet Jakobsbo

Torpare 1776: Lars Andersson

f 1738 i Norrberke

Gift med Catarina Olsdotter f 1738 i Berg

Barn:              Olof f 1768 i Berg

                      Erik f 1775 i Rytterne

Familjen inflyttade år 1776 från Rytterne och utflyttade år 1778 till Irsta

Torpare 1779: Johan Andersson

f 1746 i Barkarö

Gift 1773 med Anna Larsdotter f 1753 i Skerike

Barn:              Anna f 1725 9 april i Dingtuna

                      Maria f 1779 11 april i Dingtuna

                      Catarine f 1782 3 februari i Dingtuna

                      Johan f 1785 16 april  1785 21 april

Familjen inflyttade år 1779 från St.Ilian och utflyttade år 1787 till Rytterne.

Torpare 1788: Jan Larsson

f 1744 i Skultuna  d 1795 11 oktober

Gift 1773 med Anna Hansdotter f 1746 i Lillhärad

Barn:              Johan f 1776 i Skultuna

Jan Larsson var tidigare gift med Cajsa Andersdotter. Med henne hade han en dotter, Hon var född vid Skultuna Messingsbruk. Hon dog i vattusot

Hustrun flyttade till Skerike år 1799, där hon troligen var född.

Torpet har inte varit tomt på folk fram till 1802, utan har bebotts au mera ”löst” folk eller Statkarlar till huvudgården.

Torpare 1802: Anders Svensson

F 1779 i maj

Gift 1802 med Lisa Persdotter f 1779 1 november i Västanfors

Barn:              Anna Lisa f 1802 14 december i Dingtuna

Svensson inflyttar år 1802 från Folkesta och utflyttar år 1809 till Björsbo.

 

Statkarl 1803: Anders Danielsson

F 1766 29 mars (ev. juli) i Skerike

Gift 1792 1 oktober med Sophia Jansdotter f 1770 11 januari i Kungsåra

Barn:           Jan Erik f 1797 19 november i Skerike

Familjen inflyttar år 1803 från Västerås.

Torpare 1810: Erik Jansson

F 1764 8 november i Ljusnarsberg

Gift med Cajsa Andersdotter f 1764 8 november i Ljusnarsberg

Barn till hustrun:          Pehr Nilsson f 1800 november. 

Familjen utflyttade år 1818.

Torpare 1818: Anders Jansson

F 1774 27 juli i Fläckebo.

Gift med Stina Andersdotter f 1774 3 april i V.Färnebo

Barn:              Anders f 1804 5 augusti i Fläckebo

                      Matts f 1806 28 maj i Fläckebo

                      Stina f 1808 23 maj i Sevalla

                      Anna f 1811 4 juli i Sevalla

                      Erik f 1814 20 augusti i Sevalla

Familjen inflyttar år 1818 från Björksta. Hela familjen finns antecknad i kyrkboken, men flyttar ut till Badelunda samma år som den flyttar in.

Torpare 1819: Nils Kumlin

F 1768 27 juni i Irsta

Gift med Anna Olsdotter f 1758 5 april i Kärrbo

Barn:              Hedvig Charlotta f 1799 5 november i Dingtuna

                      Gustaf f 1804 22 juni i Dingtuna

Familjen inflyttar år 1819 och utflyttar år 1822.

Torpare 1822: Olof Persson

F 1779 9 augusti i Tillberga

Gift 1809 med Stina Ersdotter f 1788 i Floda

Barn:              Brita Stina f 1812 19 april i Tillberga

                      Anna Lisa f 1815 28 januari i Tillberga

                      Hedda Johanna f 1817 8 oktober i Tillberga

                      Carl f 1820 1 december i Tillberga  d 1832

                      Gustafva f 1825 24 januari i Dingtuna

                      Jan Olof f 1828 5 oktober i Dingtuna

Familjen inflyttade år 1822 från Tillberga och utflyttade år 1833 till Fattighuset

Torpare 1872: F.d. Grenadjären Carl Svedberg

När Svedberg tillträder efter kontrakt med arrendator Abrahamsson på Wångsta har torpet stått obebott en tid. Enligt kontraktet befrias  torparen från vissa dagsverken tills ett uthus har byggts upp. Torpet omfattade 5 tunnland och 2,8 kappland.

Ägare 1891: Den siste Grenadieren Carl Wilhelm Westlander Grip

F 1867 8 april i Kärrbo

Gift 1892 14 augusti med Hilma Sofia Eriksson f 1870 17 juli i Lillhärad

Barn:              Karl Hjalmar f 1893 7 januari i Dingtuna

                      Anna Sofia f 1894 5 augusti i Dingtuna

                      Einar Wilhelm f 1898 24 december i Dingtuna

                      Carl Emil f 1904 27 april i Dingtuna

                      Fosterdotter: Margit Elvira Westlander f 1909 24 april i Västerås

 

Ägare 1892: Erika Johansson gift med Gustaf Ström, lagfart 1892 2 juni

Ägorna, lott nr. 4,  innefattade bl. a.: Del av Långtegatorpet (backe), Lilla Långtegatorpet, Stora Långtegatorpet, del av Oxbetet, del av Kohagen
I Evald Granats handelsbok kallades stället vid den här tiden även för Erikslund.
Ström fick betala följande omkostnader och arvoden:

Omkostnader för lantmäteri i sin helhet       21,63 kr

För smedjeinventarier                                 2,30 kr

Arvode till Herr Asplund                            2,50 kr

Summa                                                      13,93 kr

Ägare 1903: Karl Johan Karlsson, lagfart 1903  16 mars

Köpebrev daterat 1902  3 maj

Född 1860 7 februari i Skerike

Gift 1894 24 mars med Amalia Sofia Jansson f 1869 20 oktober i Lofön, Stockholm

Barn:              Carl Einar f 1896 18 februari i Dingtuna

                      Edit Elisabet f 1900 8 mars i Lillhärad

Elsa Sofia Elisabet f 1911 11 april i Dingtuna

Familjen inflyttar 1903 från Lillhärad. Familjen utflyttar 1918 till Vinterledet i Vångsta. År 1920 till Badelunda.

År 1914 sålde Karlsson Långtega och 1918 även Johanneslund (Sparrtorp)

Ägare 1919: Gustav Adolf Pettersson, lagfart 1919 5 maj

Köpebrev 1919 1 mars

Född 1886 23 september i Irsta.
Gift med Anna Lovisa Östling f 1857 18 mars i Ryttern
Barn:              Axel Albin Pettersson f 1894 31 december i Lillhärad
Fosterbarn:     Hedvig Ingeborg Björklund f 1903 27 september i Maria församling Stockholm
Familjen inflyttar 1918 1 november från Långtega och utflyttar (nB sid. 349)

Ägare 1929: Axel Albin Pettersson, lagfart 1929 22 januari

Köpebrev 1929 15 januari. Samtidigt köper han även Grenadjärtorp Nr 2, 26,  om 6,2960 hektar

Född 1894 31 december i Lillhärad. Gift 1935 med Josefina Paulina Pettersson.

Barn:              Stig Börje

1940 hade gården följande status. Areal: Totalt 10,75 har, därav 6,25 har åker, 4,5 har skogs- och hagmark. Taxeringsvärde 7400 kr. Jordart: Övervägande mellanlera o svartmylla på lerbotten.Skogsbestånd: Barrskog. Manbyggnaden uppförd 1935 av nuvarande ägare. Ladugård o stall uppförda 1927, övriga byggnader av  äldre datum. Djur: 1 häst, 5 kor, 2 ungdjur, 2 svin, höns till husbehov. Större delen av arealen täckdikad , delvis med rör. Gården 

Ägare 1944: Axel Andersson

 

Åter till gårdslistan