Torpet Kiärret

 

Torpet har mycket tidigt varit bebott. För närvarande vet vi inget om platsen, men eftersom det är inskrivet i kyrkboken efter Markustorpet, torde det ha legat i närheten därav Därefter kommer Torpet Långtega och då kan man dra sina slutsatser. Vägen till ”Tomossen” nämns också. Kanske är det så att Kärret var ett gammalt namn på platsen, som på senare år blev en liten gård. På 1800-talet beskrivs Kiärret som en backstuga. Vi kommer att söka platsen omkring Tomossen för om möjligt finna densamma.

Torparen: Jan Hansson

F 1687  10 september d 1752 13 november

Gift med Kerstin Jansdotter f 1711  1 maj.

 

Torparen: Hans Johnsson

F 1713 i Skerike  d 1771 30 maj

Gift 1744 med Margareta Jansdotter f 1714 i Dingtuna  d 1770 29 maj

Barn:              Brita f 1742

                      Anna f 1754  14 juni i Dingtuna

                      Margareta f 1754  14 juni i Dingtuna

Familjen utflyttar år 1756 till Dundertorpet.

Mellan år 1756 och 1767 tycks annat folk än torpare ha varit bosatta där.

 

Torpare 1767: Nils Johansson

F 1734 i Badelunda

Gift med Christina Mattsdotter f 1738 i Romfartuna

Barn:              Johan 1756 i Romfartuna

                      Anders f 1761 i St. Ilian

                      Brita f 1765 i St. Ilian

                      Maja f 1768 18 september i Dingtuna

Familjen inflyttar år 1767 från Västerås och utflyttar år 1769 till Haraker.

 

Torpare 1769: Johan Nilsson

F 1740 i Stockholm

Gift med Anna Andersdotter f 1732 i Norrberke

Barn:              Stina f 1769 16 mars i Dingtuna

Familjen inflyttar år 1769 från Skerike och utflyttar år 1782 till Hallsta ägor.

Troligen var Johan Nilsson den siste torparen på Kiärret. Det verkar bara vara löst folk som är bosatta där därefter.

 

Bosatt: Änkan Brita Jansdotter

F 1709 i St. Ilian

Gift 1735 med soldaten Nils Flygare.

 

Bosatt 1782: Per Jansson

F 1754 i Romfartuna

Gift med Lisa Olsdotter f 1750 i Irsta

Barn:              Johanna f 1777 29 augusti i Dingtuna

Familjen inflyttar år 1782 från Badelunda och utflyttar samma år.

 

Bosatt 1782: Erik Olsson

F 1757 9 september i Dingtuna

Gift med Anna Jansdotter f 1758 25 juli i Dingtuna

Barn:              Johan f 1781 16 september i Lillhärad

Familjen inflyttar år 1782 från Lillhärad och utflyttar år 11783 till Skultuna.

 

Bosatt 1784: Mats Ersson

F 1751 19 april i Sura

Gift med Stina Dalberg f 1749 i Munktorp

Barn:              Erik f 1781 oktober i Sura

Familjen inflyttar år 1784 från Lundby och utflyttar år 1786 till Ramnäs.

 

Åter till gårdslistan