Fågelsången, Litt B3a, 1/16 mtl, 29 ,17,5 ha

   

Ägare 1892: F.d. Grenadier Johan Erik Blomkvist

Ägorna innefattade bl. a.: Del av Kohagen, del av Jacksbo äng, Jacksbotorpet, Jacksbo hagen

Blomkvist fick betala följande omkostnader och arvoden:

Omkostnader för lantmäteri i sin helhet       28,84 kr

För smedjeinventarier                                 2,30 kr

Arvode till Herr Asplund                            6,50 kr

Summa                                                      37,64 kr

 

Född 1832 21 december i Hed d 1906 22 mars

Gift 1854 15 januari med Anna Stina Olsdotter f 1832 3 mars i Köping d 1913 16 april

Barn:              Gustav Oskar f 1870 8 januari i Dingtuna

                      Anna Amalia f 1873 27 juli i Dingtuna

Barnen var de två yngsta av familjens 10 barn

Familjen inflyttar 1892 från Folkesta.

Sonen gifter sig och bor på annan ort, men flyttar åter till Fågelsången år 1907
 

Ägare 1907: Gustav Oskar Blomkvist

Köpebrev  1906  220 oktober

Gift 1895 19 juni med Malvina Sofia Tunberg f1870 23 september i Dingtuna

Barn:              Erik Gustav f 1899 7 november i St. Ilian

                      Ebba Sofia f 1901 19 oktober i St. Ilian

Familjen säljer Fågelsången år 1911 och flyttar till Eriksberg i Vångsta Hustru och barn flyttar sedan till Lindö i Kärrbo, där hon arbetar på gården. Blomkvist

blir skriven på socknen år 1915. Han står som träarbetare

och vistas på annan ort.
 

Ägare 1911: Karl Konrad Karlsson, lagfart 1911 10 maj

Köpebrev 1911 8 maj

Född 1857 11 november i Lundby

Gift 1888 9 december med Albertina Fredrika Pettersson f 1856 27 september i St. Ilian

Familjen inflyttar 1911 från St.Ilian.

 
Ägare 1927: Erik Wilhelm Johansson, lagfart 1927 25 oktober

Köpebrev 1927 19 mars

Född 1896 24 augusti, son till Wilhelm Coinrad Johansson gift med Johanna Sofia f. Pettersson.

Erik Wilhelm gift 1921 med Alma Sofia Johansson

Barn:              Ingrid Viola
                      Majbritt Kristina

En del av fastigheten 2:15 (B9a) såldes till Erik W Johansson i Fågelsången på 50-talet. Frans Theodor Sundströms far bodde på en liten tomt som alltså såldes.

 

1940 hade gården följande status. Areal: Totalt 17,5 har, därav 8,75 åker, 8,75 skogs- och hagmark. Taxeringsvärde 9900 kr. Jordart: Svartmylla på lerbotten. Skogsbestånd: Barrskog. Man och ekonomibyggnader uppförda på 1890 talet. Ekonomibyggnaderna ombyggda och renoverade 1934. 1 häst, 6 kor, svin och höns till husbehov. Arealen delvis täckdikad med rör.
 

Ägare 1958: Erik V. Johansson
 

 

Åter till gårdslistan