Lövhagen, Vångsta 117,”Skolan”

Ägare 1932: Kommunen

Skolan byggdes 1932 som en ersättning till “gamla” skolan dvs Froby skola. En bidragande orsak till att skolan flyttades var att den låg i ett väglöst land. Det hände att eleverna inte kunde ta sig till skolan på grund av snö.

Marie Lindberg blev lärare i Froby höstterminen 1914 och hon följde med till nya Vångsta skolan 1932 där hon tjänstgjorde tills skolan lades ner 1953. Egentligen skulle Marie har fortsatt verksamheten till sin pensionering 1955 men kommunen beslutade att stänga redan 1953..

Nedan kan vi se vilka elever som var de sista i Vångsta skola.
 

Dag Sundqvist                      Råby gård      målsman         Per Sundqvist

Stig Åström                          Råby                                    Malte Åström

Bengt Andersson                  Majbo                                 Gert Andersson

Hans G Olsson                     Vångsta                               Stina Olsson

Leif T Eklund                       Vångsta                                Tord Eklund

Kent Andersson                   Hagby                                  Curt Andersson

Peter Friberg                        Vångsta                               Evert Friberg

Eva Friberg                          Vångsta                               Evert Friberg

Birgitta Andersson                Vångsta                               Rune Andersson
 

I Marie Lindbergs redogörelse för friluftsdagens användning kan man läsa att: Den 8 januari 1948 hade man en halv dags skridskoåkning på Kärret. Den 7 februari och 8 mars åkte man kälke på vägen. Den 23 mars ägnade man sig åt lekar i skogen. 14 april såg man skolfilm. Den 18 maj gjorde man en heldagsutflykt till gamla skolan.
Beträffande skridskoåkning kan det vara intressant att veta att man 1947 23 februari åkte skridskor på bäcken.

En orsak till att kommunen tog beslutet att lägga ner skolan i Vångsta var det vikande barnunderlaget. 1950 började 7 barn i första klass. Enligt en prognos baserat på antalet födda barn 1949 skulle endast ett barn börja första klass 1947. Med två barn i andra klass skulle det totala antalet elever vara 3 barn.

De elever som bodde i Vångsta skola flyttades över till Västjädra skola


Ägare 1956: Albin Moorberg

F xxxx  d 1971

Gift med Anna Lisa

Anna Lisa är född 1920 24 augusti i Eklunda där föräldrarna drev jordbruk och charkuteri. Man åkte runt med bil och sålde bl.a. en hackkorv som man var berömd för. Man sålde även i Saluhallen och hade stor framgång även där. 1935 flyttade familjen närmare samhället och byggde ett hus i Östjädra. Där fortsatte man med charkuteriet. Med tiden övertog Anna Lisas bror driften.
1956 flyttar Anna Lisa till Vångsta skola som då ägdes av kommunen och var nedlagd som skola sedan 3 år. Skolan byggdes 1932 och ersatte då den skola som fanns i Froby. Sista läraren var Mary Lindberg som bodde på övervåningen. Huset var helt omodernt och saknade både vatten och avlopp.
Moorbergs drog in vatten och avlopp samt installerade oljepanna.
Närmaste grannen norrut var Granelund där Evald och Ottilia Granat bodde. Anna Lisa kom att bli nära vän med Granats och hjälpte dem på ålderns höst. Hon blev på det viset en viktig länk i den kedja som räddade stora delar av Granats gårdsarkiv till eftervärlden. Detta gårdsarkiv är en ovärderlig informationskälla när det gäller Vångstas historia från 1890 och framåt.

1971 dör Maken och Anna Lisa flyttar till Mariefred.

 

 

 

Skolan idag

 

 

Åter till gårdslistan