Vångsta 113, Lilla Jacksbo

Lilla Jacksbo avsöndrades vid sekelskiftet 1800-1900 från Vångsta Nr1 numera Storgården

Tidigare har detta tydligen varit endast en backstuga, som .någon gång blev till ett torp under Vångsta  No 1. Om det hela tiden är samma backstuga som det lades jord till och blev ett torp och senare längre fram i tiden även utökades med mera jord och blev gården Lilla Jacksbo är tveksamt..

 

Torpare 1886: Anders Johan Eriksson

f 1832 20 maj i Dingtuna

Gift 1857 med Maria Elisabet Tillinder f 1833 3 december i Tillinge

Barn:              Anders Wilhelm f 1869 10 maj i Dingtuna

                      Johan August f 1863 6 januari i Badelunda

                      Maria Elisabet f 1866 14 april i Dingtuna

När Anders Johan flyttar åter till Dingtuna blir han torpare i Vångsta, men torpets namn är inte angivet. Det låg dock under Vångsta Södra Rusthåll ägare troligen Carl Andersson.

 

Ägare 1892: Anders Wilhelm Andersson

Gift 1892 23 oktober med Hulda Carolina Ceder f 1872 12 januari i Jäder, Södermanland

Barn:              Nils Wilhelm f 1893 24 januari i Jäder

                      Hulda Wilhelmina f 1894 18 december i Dingtuna

1892 övertager sonen Lilla Jacksbotorpet och nu står det 11/144-dels mantal. Om sonen blir förste ägare eller den som kommer efter honom är osäkert. Vid Giftermålet var Anders Dräng på Vångsta Nr.1 Familjen flyttar till Skerike år 1895.

 

Ägare 1895: Karl August Forsell

f 1837 17 mars i Kärrbo

Gift 1866 17 november med Charlotta Ljunggren f 1824 29 januari i Kumla

Familjen inflyttar år 1895 från Kärrbo och utflyttar år 1901 till Sala.

 

Ägare 1901:Karl Wilhelm Lindfors

f 1871 6 juli i Rytterne

Gift 1898 26 mars med Brita Andersson f 1872 15 maj i Venjan

Barn:              Maria Vilhelmina Bernhardina f 1898 10 december i Sorunda

                      Carl Vilhelm Gunnar f 1900 28 oktober i Skerike

                      Helge Sigvard f 1902 1 september i Dingtuna

Astrid Götila Sofia f 1907 28 juli i Dingtuna

Erik Lennart f 1905 26 mars i Dingtuna

Familjen inflyttar år 1901 från Skerike och utflyttar år 1907 till W. Färnebo.

 

Ägare 1909: Karl Johan Lundborg

F 1872 26 februari i Huddunge

Gift 1898 23 oktober med Ida Maria Sahlund f 1861 29 september i Sala stad

Barn:              Karl Erik David f 1901 25 juni i Västerås

                      Karl Nils Ragvald f 1903 24 maj i Västerås

                      Karl Anders f 1907 18 september i Badelunda

                      Karl Axel f 1910 16 juni i Dingtuna

Familjen inflyttar år 1909 från Badelunda och utflyttar år 1914 17 oktober till Vaxholm men återkommer samma år. Utflyttar åter år 1918 16 januari till Lundby.

 

Ägare 1917: Karl Johan Olsson

F 1866 20 september i Hällefors

Gift 1899 9 september med Kristina Mathilda Mattson f 1873 22 februari i Njurunda

Barn:              Karl Emanuel f 1900 7 juli i Njurunda d 1918 4 september

Familjen flyttar till Sevalla år 1922 25 juni.

 

Ägare 1922: Karl Axel Holm

F 1892 23 februari Irsta

Gift 1913 1 november med Sofia Eugenia Lind f 1892 9 maj i Dingtuna

Barn:              Dagmar Maria Eugenia f 1914 1 april i Västerås

                      Fosterson Nils Valentin Wallin f 1918 26 april i Västerås

Familjen inflyttar år 1922 från Västerås 14 augusti och utflyttar (nB sid 319)

 

Åter till gårdslistan