Hasselbacken, Vångsta 110,

Hasselbacken avsöndrades vid sekelskiftet 1800-1900 från Vångsta Nr1 numera Storgården

Här finns även namnet Grindtorp.

Dundertorpet är gammalt och angives i början au 1700-talet som torp. Det låg på en av Vångsta by tillhörig gård. Just nu litet ovisst vilken av gårdarna. Till Dundertorpet kom man tidigare på en väg som gick ut från Vångsta by åt öster förbi Stora Hagby.  Numera finns väg från landsvägen vid St. Jacksbo och söderut till Lilla Hagby. Bostadshuset är utbyggt sedan Dundertorpet blev en egen gård och även kallades Hasselbacken. Huset är utbyggt på baksidan och vinden. .Ladugård och loge är nybyggt troligen omkring år 1940, men på samma plats som gamla uthuset, varför inget mått kan anges. Mitt emot bostadshuset och åt väster ligger en gammal överbyggnad på källaren. Den är timrad på gammalt vis med timret helt efter trädets storlek. Troligen från början av 1800-talet. Kring torpet växer gamla lärkträd och en utländsk stor tall. Många gamla fruktträd och mycket blommor och grönsaker. Torpet—Gården är numera i Västerås Kommuns ägo, men en av sönerna till förre ägaren, hyr gården som fritidsbostad. Han heter Sven Ekberg och är född där.

Ägare 1915: Karl Elis Ekberg

F 1881 19 februari i Beckholm Uppsala län

Gift 1907 23 december med Hildur Augusta Kohlén f 1887 13 november i Lillhärad.

Barn:              Karl Hildor Emmanuel f 1907 29 mars i Lillhärad

                      Nils Mauritz f 1909 21 augusti i Lillhärad

                      Greta Karolina f 1911 25 april i Lillhärad

                      Karin Charlotta f 1914 25 april i Lillhärad

                      Karl Manne f 1915 13 oktober i Dingtuna

                      Aina Erika f 1918 3 augusti i Dingtuna

                      Edit Birgitta f 1921 30 juli i Dingtuna

                      Sven Johan f 1923 14 november i Dingtuna

Familjen inflyttar 1915 4 augusti från Lillhärad och utflyttar (nB sid 361)

 

Åter till gårdslistan