Vångsta Missionshus, Litt B26a , avsöndrat 263 m2

I ett gåvobrev daterat 1907 3 januari avstyckades 262,5 kvadratmeter från Johan August Carlssons 1/64 mtl lott nr. 22. Mottagare var Västerås Evangelisk Lutherska Missionsförening. Namnet ändrades till Västerås Missionsförening 1922 8 mars

Ägare 1915: Västerås Evangelisk Lutherska Missionsförening

 

Idag ingår Missionshuset i Storgården.

En konfirmationsgrupp framför missionshuset med Evald Granat och Marie Lindberg som lärare.

 1. Uno Karlsson, son till Gustav Rickard Karlsson Erikslund 212
 2. Alvar Lindkvist, son till Fritz August Lindkvist och  bror till Nils Lindkvist (4)
 3. Karl Gustav Karlsson, son till Gustav Rickard Karlsson Erikslund 212
 4. Nils Lindkvist, son till Fritz August Lindkvist och  bror till Alvar Lindkvist (2)
 5. Bengt Johansson, bror till Sven Johansson  La Rose 233
 6. Sven Johansson, bror till Bengt Johansson  La Rose 233
 7. Anna Storm, dotter till Hilma Storm och bror med Oskar Storm (19) Stormens 213
 8. Maj Britt Johansson, dotter till Erik Wilhelm Johansson, syster till Ingrid Johansson (17)  Fågelsången 29
 9. Britta Lund, Lunds 214
 10.  
 11. Bertil Johansson, Son till Martin Johansson Nyborg 227
 12.  
 13. Ingrid Andersson, Dotter till Axel Fredrik Andersson och bror till Gösta Andersson (20) Herrgården 231
 14. Majken Eriksson, dotter till Henning Arvid Eriksson  syster till Lisa Eriksson Rosenlund 230
 15. Berta Höglund, Lövåsen
 16. Lisa Eriksson, , dotter till Henning Arvid Eriksson  syster till Majken Eriksson Rosenlund 230
 17. Ingrid Johansson, dotter till Erik Wilhelm Johansson syster till Maj Britt Johansson (8) Fågelsången 29
 18.  
 19. Oskar Storm, son till Hilma Storm och syster med Anna Storm  (7)  Stormens 213
 20. Gösta Andersson, son till Axel Fredrik Andersson och syster till Ingrid Andersson Herrgården 231 (Gösta har bytt namn till Vångemark)

 

Åter till gårdslistan