Långtega, Litt B31a, 1/48 mtl, 26, 6,3 ha

 

I Rusthållet Vångsta No 121 ingick i slutet av 1600-talet två gårdar. Fram till slutet av 1700-talet fanns en Ryttare på Rusthållet. Därefter övergick det år 1800 till Lifregementets Grenadierer.

Det fanns många torp till gårdarna och bland dem Långtega. Detta torp låg längst i norr på Rusthållets ägor. Långtega beskrivs som ett Grenadiertorp. På en karta från år 1875 står angivet vid Långtega torp, ”Grenadiertorpet”. Dock vid forskning om torpen på Vångsta Nr.2, har det aldrig varit bosatt någon Grenadier där möjligen någon Ryttare, men då tidigare än år 1690.

Sedan slutet av 1600-tslet har torpet varit bebott av en torparfamilj. Den siste torparen blir även ägare av hemmanet Långtega, när det avstyckas år 1891

Soldaten inflyttat år 1887 från Kolbäck och hans hustru vid giftermålet från Froby gård där hon var piga. Soldaten utflyttar år 1906 till Fromtorp på Bysingsberg, då han köper detta då avstyckade hemman.

En tid i början av 1700-talet, var en avskedad Ryttare Sparre torpare på Långtega, det är vad som finns antecknat

År 1759 fanns där fyra hus. Grund efter bostadshus och uthus finns kvar.

På tidigt 1700-tal var en familj bosatt på Långtega. Maken i familjen hette Daniel Sparre och kan ha varit en soldat på Boda rusthåll. Sparre hade en dotter vid namn Kristin Danielsdotter som blev gift med Ryttaren Anders Persson Flygare.

 

Ryttaren: Tyris Andersson

Gift

Barn:              Brita f 1681 21 september

                      Kerstin f 1683 2 februari

                      Erik f 1691 29 mars

 

Torpare 1760: Per Andersson

Gift med Christina Jansdotter

Familjen inflyttade år 1760 och utflyttade år 1777 men flyttar sedan tillbaka till Grindbo torp år 1779.

 

Torpare 1777: Per Dalberg

F 1719 i Munktorp

Gift med Sara Jansdotter f 1728 i Hed

Barn:              Erik f 1758 i Munktorp

                      Sara Lena f 1760 i Munktorp

                      Catarina f 1765 i Munktorp

                      Greta f 1771 i Munktorp

Familjen inflyttar år 1777 från Munktorp och utflyttar år 1781 till Lundby.

Mågen Mats Ersson från Surahammar inflyttar till Långtega i samband med giftermål 1779. Hustru är Stina Dalberg, tydligen en äldre dotter. De flyttar till Lillhärad år 1780.

 

Torpare 1782: Anders Persson

f 1744 i Dingtuna  d 1812 18 juni

Gift med Anna Larsdotter f 1742 i Lillhärad  d 1808 4 juni

Familjen inflyttar år 1782 från Bysingsberg och torpet Christineberg. Anders Persson blev måg och torpare på Christineberg, innan han flyttar till Långtega. Hustruns fader var torparen Lars Larsson, född i Lillhärad och moder Sara Olsdotter. Dessa flyttade till Christineberg år 1753.

 

Torpare 1793: Mats Ersson

F 1765 11 augusti i Dingtuna

Gift 1793 i oktober med Anna Brita Larsdotter f 1764 i Dingtuna

Barn:              Erik f 1794 20 augusti i Dingtuna  d 1794 11 september

                      Anders f 1796 17 november i Dingtuna

                      Johan f 1797 i Dingtuna

                      Johanna f 1801 22 april i Dingtuna

Anders Persson med hustru och Mats Erssons familj bodde båda på Långtega till de äldre avled. Anders Mattson övertog torpet efter fadern.

 

Torpare xxxx: Anders Mattson

f 1796 17 november i Dingtuna

Gift 1820 19 november med Johanna Ersdotter f 1796 24 september  i Sevalla

Barn:              Jan Erik f 1821 4 maj i Dingtuna  d 1821 28 augusti

                      Anders Petter f 1823 8 april.

 

Torpare 1825: Jan Mattson

f 1797 4 juli i Dingtuna

Gift 1 1819 med Brita Stina Hedberg f 1792 14 november i Berg  d 1828 12 augusti

Barn:              Per Erik f 1824 4 mars i Lillhärad

                      Hedda Stina f 1826 6 mars i Dingtuna

Gift 2 1829 med Stina Hansdotter f 1794 14 augusti i Västanfors

Barn:              Carl Johan f 1829 25 augusti

                      Anders Gustaf f 1830 8 december

                      Lars August f 1833 4 december

                      Adolf Wilhelm f 1836 31 oktober

                      Sophia Wilhelmina f 1836 31 oktober

Familjen inflyttar år 1825 från Lillhärad. Hustru Stina inflyttar år 1828. Familjen utflyttar år 1837.

 

Torpare 1839: Jan Andersson

f 1812 14 juli i Ramnäs  d 1860 21 november

Gift 1833 med Stina Lisa Carlsdotter f 1812 i maj i Skerike

Barn:              Johan Erik f 1833 13 september i Skerike

                      Christina Margareta f 1836 20 januari i St.Ilian

                      Emma Mathilda f 1841 22 april i Dingtuna

                      Augusta Wilhelmina f 1844 3 maj i Dingtuna

                      Johanna Erika f 1838 14 oktober i Dingtuna d 1848 26 januari

Familjen inflyttade 1839 från Västerås.

År 1856 övertager sonen på torpet detta efter sin fader Jan Andersson. Fadern och modern bor kvar på torpet, dar fadern avlider 1860.

 

Torpare 1856: Johan Erik Jansson

f 1833 13 september i Skerike

Gift med Maja Brita Andersdotter f 1827 23 juni i Torpa

Barn:              Johan f 1857 22 maj i Dingtuna

                      Carl Erik f 1860 4 juli i Dingtuna

                      Carolina Wilhelmina f 1862 16 september i Dingtuna

                      Axel Fredrik f 1864 1 juli I Dingtuna.

 

Torpare 1863: Gustaf Adolf Pettersson

f 1841 20 november I Dingtuna

Gift 1863 29 oktober med Johanna Charlotta Norlöf f 1833 23 februari I Lundby

Barn:              Agda Charlotta f 1864 15 maj i Dingtuna

                      Edla Mathilda f 1866 24 april i Dingtuna

                      Hustruns barn före äktenskapet: Johan Axel f 1857 30 juni i Barkarö

Familjen inflyttar från Lundby år 1863 och utflyttar år 1867 till Skerike.

 

Torpare 1874: Gustaf Pettersson

f 1839 5 februari I Odensvi

Gift 1861 med Wilhelmina Levin f 1836 2 juni i Enköping

Barn:              Per Gustaf f 1863 21 februari i Kolbäck

                      Carl Erik f 1867 5 augusti i Svedvi

                      Hulda Maria f 1867 5 augusti I Svedvi

                      Ida Christina f 1870 11 april I Svedvi

Familjen inflyttar år 1874 från Svedvi och utflyttar år 1879 till Odensvi.

 

Torpare 1887: Carl Erik Eriksson

f 1860 5 december i Tyslinge

Gift 1886 19 november med Edla Mathilda Blom f 1862 21 juni i Lundby

Barn:              Carl Albert f 1887 15 juni i Barkarö

                      Carl Gustaf f 1889 23 oktober i Dingtuna

Familjen inflyttade år 1887 från Barkarö och utflyttade år 1891 till Lundby.

 

Torpare 1891: Carl Gustaf Ström

F 1863 1 augusti i Väster Färnebo

Gift 1891 5 december med Erika Albertina Jansson (Johansson ?) f 1859 2 april i Dingtuna

Ström kommer år 1890 till en gård i Vångsta som dräng. Han kommer då från Romfartuna. Han  inflyttar till Långtega år 1891 från Vångsta By. Utflyttar år 1904 till St.Ilian.

År 1891 avstyckades ju Långtega som 1/64-dels hemman. Ström står nu som ägare. Noteras kan att vid uppstyckningen står Erika Johanssons namn i alla protokoll. Det var alltså hon som tecknade sig för den aktuella lotten och undertecknade alla papper. Man tycks ha haft vissa bekymmer med detta eftersom det i lagfartshandlingar påpekas att hon minsann är gift med Gustaf Ström.

När Johanneslund byggdes upp på det gamla Sparrtorpets hustomt som låg söderut är oklart, men den nye ägaren inflyttade år 1903.

Ägare 1915, 1918: Gustav Adolf Pettersson, lagfart 1915 3 maj

Köpebrev 1915 1 maj. I lagfartsboken står följande antecknat beträffande detta torp: ”Grenadiertorp för roten 128 vid Kungl. Lifregementets grenadierer, 6,2960 ha avsöndrat.”

Född 1860 28 december i Irsta

Gift 1886 23 mars med Anna Lovisa Östling f 1894 18 mars i Rytterne

Barn:              Karl Edvard f 1891 20 april i Lillhärad

                      Axel Albin f 1894 31 december i Lillhärad

                      Frida

                      Karl Gustav

Fosterdotter   Hedvig Ingeborg Björklund f 1903 27 september i Maria förs. Stockholm. Hom inflyttar 1917 17 februari från Västerås.

Familjen inflyttar 1915 29 oktober från Lillhärad och ”utflyttar” 1918 1 november till Långtega.

Gustaf Adolf Pettersson  var ladugårdsförman på Skästa ett antal år men flyttade till Vångsta Långtega  1915.  Det bestod då av två sammanslagna torp Griptorpet och Långtega Slutligen fick stället namnet  Johanneslund.(tidigare namnet Sparrtorp efter ett torp som låg där det nya huset byggdes).

 

Ägare 1929: Axel Albin Pettersson, lagfart 1929 22 januari (även 210)

Köpebrev 1929 15 januari

f.1894 31 december

Gift med Paulina Josefina Pettersson f 1904 23 oktober i Romfartuna. Paulina kom till Vångsta någon gång kring 1933 då hon gifte sig med Axel.

Barn:              Stig

                      Anita

Axel Albin Pettersson född i Lillhärad  på gården Skästa i Lillhärad som tillhör Hallstahammars Bruk.

 

 

Åter till gårdslistan