Rosenlund, Litt B24a, 1/16 mtl, 230

 

 

Ägare 1892: Inspektor C. J. Högner

 

Ägare 1902: Anders Petter Andersson, lagfart 1902 5 maj

Gift med Selma Carolina Pettersson

Barn:              Anders Petter

                      Nils Gotthard

                      Ruth Emilia

Signe Linnea

Efter hustruns död görs ett arvsskifte 1912 20 augusti där gården delas enlgt följande:

Anders, Nils och Ruth får tillsammans 5/96 mtl. Signe får 1/96 som hon omedelbart överlåter på Anders, Nils och Ruth. Lagfarten är daterad 1912 3 september.

 

Ägare 1912: Johan August Lindberg, lagfart 1912 3 september

Köpebrev 1912 4 maj

1882 2 januari i V Färnebo.

Inflyttar 1912 14 september från Ramnäs och utflyttar 1913 14 mars till St Ilian.

 

Ägare 1913:  Albin Blom, lagfart 1914 19 januari

Köpekontrakt 1913 15 februari.

 

Ägare 1913: Johan Fredrik Lundkvist, lagfart 1914 19 januari

Köpekontrakt 1913 6 mars

Född 1852 19 januari i Skerike

Gift 1881 4 december med Johanna Johansson f 1849 30 juli i Estunga, Skaraborgs län d 1919 16 november

Barn:              Johan Fridolf f 1882 4 oktober i Skerike

                      Karl Fredrik f 1891 3 september i Hubbo

                      Frida Josefina

Sonen Karl Fredrik är med familjen vid inflytten till Vångsta 1913 11 april från Skultuna , där han gifter sig och efter moderns död, står han som arrendator till gården.

 

Arrendator 1919: Karl Fredrik Lundkvist

Gifte 1 1914 25 november med Hildur Margareta Fernström f 1892 21 februari i Hubbo d 1921 29 september.

Barn:              Karin Martina f 1915 22 februari i Dingtuna

                      Dagny Margareta f 1916 18 augusti i Dingtuna

                      Margit Elisabet f 1919 5 januari i Dingtuna

                      Karl Sigvard 1921 17 maj i Dingtuna

Gifte 2 1922 12 november med Emma Constanse Eriksson f 1900 1 juni i Ramnäs

Barn:              Karl Arne Konstantin f 1925 15 januari i Dingtuna

På gården har funnits ett par hushållerskor.

Ida Charlotta Berggren född Olsson änka 1908 19 augusti efter Johan Erik Berggren. Född 1856 17 december i Törnevalla Kalmar län.

Ida Charlotta flyttar in 1912 och utflyttar 1913 18 mars till Västerås. Hon kommer tillbaka samma år 28 mars (efter 10 dagar!) och utflyttar 1915 20 februari till Björksta.

Maria Charlotta Johansson f 1869 30 juni i Tuna Uppsala län  änka 1917 7 mars efter Frans Johansson

Barn:              Sven Frans Martin f 1909 6 januari i Almunge.

Maria Charlotta inflyttar 1921 8 november från Kumla och utflyttar 1922 1 december till Frösthult.

Familjen Karl Fredrik Lundkvist flyttar år 1925 till Nygard. Ny arrendator blir brodern Johan Fridolf .

 

Arrendator 1925: Johan Fridolf Lundkvist

Gift 1908 19 mars med Agnes Lovisa Eriksson f 1885 28 oktober i Kumla

Barn:              Torborg Maria f 1911 27 mars i Tortuna

                      Johan Tore f 1913 19 oktober i Tortuna

                      Anna Linnea f 1916 28 april i Tortuna

Fosterbarn:     Per Alfred Lundqvist f 1910 29 april i Stockholm Katarina förs.

Familjen inflyttar 1925 22 april från Tillberga och utflyttar (nB sid 360).

 

Ägare 1929: Frida Josefina Ström född Lundkvist, Johan Fridolf Lundkvist, Karl Fredrik Lundkvist, Lagfart 1929 18 mars

Bouppteckning 1927 7 mars

De två bröderna som tidigare arrenderade gården blir nu ägare tillsammans med Frida Josefina.

 

1928 Henning Arvid Eriksson

Köpekontrakt 1928

Född 1871 18 oktober. Son till Per Gustav Eriksson o.h.h. Johanna Emilia f Andersson.

Gift 1898 med Hulda Augusta Andersson

Barn:              Bror  (som dog vid 30 års ålder)

Anna Valborg

                      Sven Arvid

                      Sören Gabriel

                      Greta Augusta

                      Åke Henry

                      Olof Mauritz

                      Hillvi Alice

Fosterbarn:     Ture Gottfrid

                      Majken Kristina

Fosterbarnen var barn till Anna Valborg.

Ture gifte sig med Linnea från Tomossen. Ture är känd för Gröna Stugan där Vångsta vägen ansluter till Sura leden. Den lilla stugan med tillhörande trädgård var mycket välskött.

1940 har gården följande status. Areal: Total 19 har, därav 9 åker, 10 skogs o hagmark. Taxeringsvärde 8400 kronor.

Jordart: Mellanlera. Skogsbestånd: Barrskog. Man och ekonomibyggnader uppförda på 1890 talet senare restaurerade, renoverade och delvis nybyggda. 2 hästar, 5 kor, 1 ungdjur, svin och höns till husbehov. Arealen delvis täckdikad med rör.


Åter till gårdslistan