Karlslund, Litt B19a, 1/48 mtl, 225, (254) 7 ha

 

Troligen har detta varit ett torp fram till 1892 då det friköptes

 

 

Ägare 1892: J P Johansson (lagfart 1892 2 juni)

Född 1857 4 juli i Kil

Gift 1881 23 december med Emma Wilhelmina Östling f 1848 27 april.

Barn:              Judit Amalia f 1882 10 september i Ryttern

Edit Viktoria f 1883 14 november i Ryttern

                      Carl Hjalmar f 1886 23 maj i Dingtuna

Eva Eugenia f 1891 24 december i Dingtuna

 

Ägare 1892: Carl Carlsson (lagfart 1892 29 oktober)

f 1854 30 januari i Munktorp

Gift 1885 25 november med Anna Lovisa Blomkvist f 1863 9 april i Munktorp

Barn:              Martin Johansson  f 1901 23 maj i Odensvi.

 

1892 29 okt. köper Carl Carlsson med hustru Anna Lovisa Blomqvist 1/48 mtl (No 15b) av J P Johansson för 1400 kr. Lagfarten dateras 15 nov 1892.

J P Johansson ägde 1/16 mtl dvs. 3/48 mtl betecknat med No 15 vid hemmansklyftningen med lagfart 2 juni. Vid försäljningen behöll han 2/48 mtl (=1/24) betecknat med 15a. Johansson fick ett namn på sig efter ett slagsmål i Fägatan. Han kom att kallas ”Vargen”.

 

Carl Carlsson gick även under namnet Gat-Carlsson. Hans ställe låg efter fägatan till skogen

Redan innan statar familjen Carlsson flyttade till Vångsta från Frånsta i Munktorp så skrev dom ett inbördes testamente om att sitta kvar i orubbat bo i händelse av den andres död. Testamentet fick laga kraft 5 febr. 1892. På bilden står dom utanför gamla torpet. i bakgrunden skymtar det hus som senare ersattes (1950) av det som Lennart Johansson bor i nu. Bilden tagen 1942.

 

Avskrift av artikel i VLT 1935 av signaturen Ebe.

Idag fredag, firar småbrukarparet Anna och Carl Carlsson i Karlslund, Vångsta, Dingtuna, sitt guldbröllop. De ha glädjen att kunna göra det vid god kroppslig och andlig vigör. Carl är 81 år gammal och hans maka  72.

Båda äro födda och uppvuxna i Munktorp, mannen i Risbro och hustrun i Sandsta. Han tjänade i unga år bonddräng och hon bondpiga, till dess de för femtio år sedan bildade hjonelag. Därefter hade Carlsson i sex år statdrängplats i sin hemsocken men köpte därpå i samband med styckningen av Vångsta sitt nuvarande hem, som han nu innehaft i 44 år. Gården är 44 tunnland stor, hälften åker och hälften skogsmark. Väldiga stenmurar här och var på gården vittna om det idoga arbete Carlsson och hans maka utfört under årens lopp på de stenbundna tegarna. De ha nämligen troget hjälpts åt och göra det fortfarande. Ännu i höst har Carlsson skurit säden under det att hans maka ”tagit upp” efter honom. De båda gamla sköta nämligen alltjämt på egen hand gården, som föder en häst och ett par kor jämte smådjur. Duktigt gjort! När signaturen på torsdagen oväntat steg in i de gamlas stuga satt Carlsson vid middagsbordet och styrkte sig efter förmiddagens höstplöjning ute på åkrarna, under det hans maka med tillhjälp av en grannfru var sysselsatt med korvberedning efter höstslakten. Allt  var således liv och rörelse på gården. Carlsson myste belåtet efter arbetet och middagsmålet, och hans hustru kilade lekande lätt mellan köttkvarnen och kaffepannan. Båda försäkrade att de voro nöjda och belåtna med vad livet bjudit dem, hälsan hade stått dem bi, och arbetet på den egna torvan hade varit dem kärt

Det går ingen nöd på oss nu heller, fastän vi blitt gamla, försäkrade båda med en mun. Nu har vi mat för vintern, och våra grannar är så snälla och hjälpsamma. Vi har det så bra…

Det är gott att träffa förnöjsamma människor. ”De snälla grannarna” ha också blott goda ord att säga om de båda gamla, som ärligt fyllt sin plats i livet. Det sympatiska guldbröllopsparet kommer säkert inte att bli bortglömt på sin högtidsdag.

-Slut citat-

 

 

Ägare 1947: Martin Johansson (lagfart 1947 15 oktober )

f 1901 23 maj i Odensvi

Gift 1925 31 december med Märta Linnea Lindkvist 1904 3 juli i Rytterne.

Barn:              Bertil Martin  (senare gift med Mait)

                      Lennart Martin

Martin Johansson köper Karlslund av Anna Lovisa Carlsson änka efter Carl Carlsson.

 

 

Åter till gårdslistan