Gustavsberg, Litt B16a, 1/32 mtl, 222, (254)  9,8 ha

Ägorna, lott 13b,  innefattade bl. a.: Del av Norra Skogen, del av Grindtorpet, del av Starkärret

Ägare 1892: Anders Gustav Pettersson, lagfart 1892 2 juni

F 1850 13 oktober i Ramnäs d 1917 18 oktober

Gift 1871 med Karolina Charlotta Morell f 1840 10 januari i Ramnäs d 1905 5 oktober

Barn:              Per Gustav f 1877 13 september

Anders Alfred f 1880 18 december i Ramnäs

                      Selma Karolina

Familjen inflyttar 1894 1 november till det nyavstyckade hemmanet. Efter moderns död delas gården upp enligt bouppteckning 1905 16 oktober och arvskifte 1906 28 juli så att 3/128 mtl tillfaller övertar sonen Anders Alfred gården.

 

Ägare 1905 Anders Alfred Pettersson, lagfart 1906 3 september

Köpekontrakt daterat 1906 28 juli

Gift 1907 26 december med Gerda Augusta Nikolausson f 1884 9 februari i Visselfjärda

Barn:              Astrid Emelia f 1908 15 november i Dingtuna

                      Erik Gustav f 1910 12 juni i Dingtuna

                      Axel Georg f 1912 19 mars i Dingtuna

                      Signe Augusta f 1914 15 augusti i Dingtuna

Familjen flyttar år 1918 till Barkarö.

 

Ägare  1918: Johan Alfred Lundin, lagfart 1918 6 maj

Köpebrev 1918 16 mars

f 1863 1 april i Skultuna

 Gift 1891 16 augusti med Anna Mathilda Andersson f 1867 20 maj i Skultuna

Barn:              Karl Johan f 1893 13 september i Skultuna

Familjen blir endast kvar två år på gården i Vångsta. Flyttar år 1920 till Skerike.

 

Ägare 1920: Karl Gunnar Bergström, lagfart 1921 29 augusti

Köpebrev 1920 20 november

F 1891 14 juni i Dingtuna

Gift 1917 26 maj med Anna Teresia Jansson f 1890 8 december i Västerås

Familjen inflyttar 1920 från St. Ilian

 

1940 hade gården följande status. Areal: Totalt 9,75 har, därav 4,5 åker, 5,25 skogs o hagmark. Taxeringsvärde 5300 kronor.

Jordart: Mojord o svartmylla på lerbotten. Skogsbestånd: Barrskog. Manbyggnaden ombyggd 1935. Ekonomibyggnad uppförd på 1890 talet, senare renoverad.. 1häst, 3 kor, 1 ungdjur, Svin och höns till husbehov.

 

 

Ägare 1943: Harry Hedström

Gift med Inga Hedström

Barn:              Lasse

                      En son

1943 slås Vångsta 222 ihop med 227 efter det att man har styckat av 1,1990 ha som sålts till Harry Hedström. Den nya fastigheten får beteckningen 238. Jorden köps av Martin Johansson, Nyborg.


Åter till gårdslistan