Annehill, Litt B15a, 1/32 mtl, 221,  9,6 ha

 

Fanns före avstyckningen som torp

 

Ägorna, lott nr. 13a,  innefattade bl. a.: Del av Hagen, del av Norra Skogen, del av Starkärret.

Ägare 1892: Carl Gustav Lind

Född 1840 19 november i Irsta

Gift 1872 26 oktober med Carolina Carlsdotter f 1840 21 september d 1907 14 juli

Lind är troligen den förste ägaren till Annehill. Efter makans död flyttar han till Västerås. Enligt bouppteckning 1907 2 september och testamente 1892  11 september är han då ensam ägare till stället enligt lagfart 1908 13 januari.

 

Ägare 1908: Frans Teodor Sundström, lagfart 1908 8 mars

f 1868 5 juli i Dingtuna

Gift med Emma Charlotta Pålsson f 1867 5 november i Ramnäs

Barn:              Frans Oskar f 1893 11 april i Sala

Elna Charlotta f 1896 29 augusti i Katarina, Stockholm. Hon gifter sig 1922 16   december med Axel Vilhelm Norström

                      Irma Mathilda f 1897 10 december i Katarina, Stockholm

Beda Magda Linnea f 1899 22 juli i Katarina, Stockholm. Hon fick en son utom äktenskap Erik Valdemar f 192026 januari i Dingtuna. Fadern var Otto Valdemar Pettersson.

                      Karl Gunnar Teodor f 1901 23 augusti i Katarina, Stockholm

Sigrid Matilda f 1918 4 juni i Dingtuna.
 Familjen inflyttar (gl B sid 375) och utflyttar (nB sid 356).

Sonen Karl Gunnar övertar senare gården och gifter sig med Märta.

 

Ägare 1934: Karl Gunnar Sundström
Köpebrev 1934 1 mars

1934 22 augusti hade Karl Gunnar lagfart på följande fastigheter:

Litt B9 Widmarks, 215
Litt B15 Annehill, 221
Litt B30 Widmarks, 236

Gift 1932 med Märta Augusta Holst

Barn:              Ulla Kristina

                      Rolf

 

1940 hade gården följande status. Areal: Totalt 16,25 har, därav 7,5 åker, 8,75 skogs o hagmark. Taxeringsvärde 8200 kronor.

Jordart: Svartmylla på lerbotten. Manbyggnaden uppförd på 1890 talet tillbyggd 1926. Ekonomibyggnad uppförd på 1890 talet sista gången tillbyggd 1937. 1häst, 5 kor.

Gunnar Sundström var också drivande beträffande den nya vägen mellan Grindbo och Brottbergavägen

Senare fast beteckning 240 möjligen efter tillköp av Lönnbacka.

 

Ägare 1946: Rune Andersson (telegrafaren)

Fastigheten på 4081 m2 avstyckad från fast. 221 Annehill.

Gift med Olga

 

 

Åter till gårdslistan