Stora Grindbo, Litt B10a, 7/128 mtl, 216, 14 ha

 

Före avstyckningen var stället ett torp och hette Grindbo. Det är lite osäkert var den ursprungliga torpstugan stod.

Torparen: Olof Johansson
 

F 1699 i Dingtuna  d 1770 311 januari

Gift 1726 med Anna Andersdotter f 1695

Barn:              Familjen fick 5 barn

Olof Johansson var född på Froby Torp. Fadern hette Johan Persson och modern Brita Hansdotter, död i bröstvärk.
 

Torpare 1765: F.d. soldaten Erik Lundberg

Erik Lundberg inflyttar tillfälligt in år 1765 från Sparrtorpet men återflyttar till Sparrtorpet.
 

Torpare 1779: Per Andersson

F 1724 i Dingtuna  d 1798 25 augusti

Gift med Christina Jansdotter f 1732 I Lillhärad  d 1802 30 juni

Barn: Inga barn

Familjen inflyttar år 1779 från Lillhärad. Per Andersson var född på Talfsta.
 

Bosatta: Fam. Lindblad

Familjen  var bosatt en tid på torpet men tydligen inte som torpare.
 

Torpare 1802: Sven Ersson

F 1780  13 januari i Dingtuna

Gift 1801 med Stina Jansdotter f 1771 i Dingtuna

Barn:              Stina Lisa f 1805 18 mars i Dingtuna.

Familjen inflyttar år 1802 från Bälby.
 

Torpare 1820: Per Tunell

F 1794  12 juli   d 1877 13 mars

Gift med Anna Greta Löfgren f 1796 28 augusti i Romfartuna  d 1878 27 maj

Barn:              Carl Gustaf f 1819 23 mars i Skerike

                      Anders Wilhelm f 1823 16 mars i Dingtuna

                      Pehr Axel f 1825 2 augusti i Dingtuna

                      Johan Adolf f 1828 23 juni i Dingtuna

                      Lars Erik f 1830 15 november i Dingtuna

                      Clas August f 1834 29 maj i Dingtuna

                      Hedda Christina f 1837 11 mars I Dingtuna  d 1838 24 oktober

                      Sophia Wilhelmina f 1837 11 mars i Dingtuna  d 1838 27 oktober

Familjen inflyttar år 1820  från Skerike. Per Tunell och hustrun bor kvar på torpet till år 1857 när sonen gifter sig. Dom flyttar då in i en backstuga på torpet och sonen övertager torpet.
 

Torpare 1857: Lars Erik Tunell

Född 1830 15 november i Dingtuna

Gift 1857 18 oktober med Anna Lisa Andersdotter f 1839  23 april I Torps  d 1873 2 april

Barn:              Ulrica Charlotta f 1858 7 juni i Dingtuna

                      Anna Maria f 1860 4 oktober i Dingtuna

                      Christina Wilhelmina f 1864 5 maj i Dingtuna

                      Carl Erik f 1867  15 november i Dingtuna

                      Carl Alfred f 1869 4 december i Dingtuna

Lars Eriks hustru inflyttade från Torps till en av gårdarna i Vångsta by och det blev tycke direkt. Hon var knappt 18 år vid vigseln. Efter hustruns död utflyttar Lars Erik till en stuga på Olsta mark i Vångsta år 1874.
 

Ägare 1892: Carl Johan Carlsson, lagfart 15 maj 1892

Ägorna, lott nr. 8,  innefattade bl. a.: Del av Kärrängen, Gatvreten, del av kohagen

Carlsson fick betala följande omkostnader och arvoden:

Omkostnader för lantmäteri i sin helhet       27,34 kr

För smedjeinventarier                                 2,30 kr

Arvode till Herr Asplund                            6,00 kr

Summa                                                      35,64 kr

 

Född 1844 11 maj i Skultuna

Moder: Anna Andersson f 1813 6 juli i Linde d 1901 14 februari

Syster: Anna Matilda Carlsson f 1842 8 januari i Skultuna d 1922 29 maj

Carlsson inflyttar från Romfartuna 1892 15 oktober.

C J Carlsson försäljer Stora Grindbo år 1907 och flyttar till Lilla Grindbo.
 

Ägare 1907: Karl Valentin Gustavsson, lagfart 1907 6 maj

Köpebrev daterat 1907  27 april.

Född 1875 27 augusti i Nysund, Värmland

Gift 1897 24 december med Karolina Wilhelmina Larsson f 1877 26 maj i Bergs socken

Barn:              Elsa Wilhelmina f 1898 8 maj i Fors

                      Karl Lambert f 1899 17 september i Fors

Jenny Klara Elisabet f 1901 12 augusti i Fors

                      Kurt Lage f 1903 29 januari i Hammarby

Elin Karolina f 1905 27 februari i Hammarby

Ture Valentin f 1907 11 februari i Dingtuna

                      Erik Emanuel f 1909 4 mars i Dingtuna

                      Rut Anna f 1911 3 november i Dingtuna

                      Gösta Åke f 1913 13 maj i Dingtuna

                      Gustav Helge f 1916 12 september i Dingtuna

Familjen flyttar in 1906 från Hammarby socken i Södermanland. Av någon anledning flyttar hela familjen till Västerås i december 1915, men återkommer i mars 1916. Familjen flyttar 1918 till Ölesund ?
 

Ägare 1918: Oscar Ferdinand Norlin, lagfart 1918 6 maj

Köpekontrakt 1918 10 februari och köpebrev 14 mars

Född 1876 18 december i Turinge

Gift 1899 29 oktober med Anna Josefina Johansson f 1874 9 maj i Tärna

Barn:              Elsa Elisabet f 1903 24 december i Norrby

                      Oskar Gunnar f 1901 3 augusti i Badelunda

Familjen flyttar in 1918 från Kärrbo.
 

Ägare 1936: Per Teodor Wikholm (se även Norrgården)
 

Ägare 1940: G A Wester , lagfart 18 sept. 1940


Gårdens historia i sammanfattning

Det avstyckade stället köptes 1892 25 maj av C J Carlsson. Säljare var den nybildade föreningen som hade köpt en del av de avstyckade enheterna i Vångsta 2.Föreningen bestod av följande medlemmar:

 

Stora Grindbo har som så många andra ställen i Vångsta haft många ägare. Man kan ana att ekonomin var besvärlig med tanke på alla inteckningar och skuldebrev som behäftade fastigheterna.

C J Carlsson var den första ägaren till Grindbo efter hemmansklyftningen 1890. Köpebrevet finns fortfarande kvar (se föregående sidor). Köpeskillingen var då 3500 kr. C J Carlsson driver gården en bit in på 1900 talet. 18 nov 1905 tar han ett lån med en inteckning som säkerhet för 2500 kr.

Någon gång mellan 1905 och 1913 säljer han gården till K W Gustavsson. Vid hemmansklyvningen 1913-1915 står K W Gustavsson som ägare.

1918 10 febr. köper Oscar Ferdinand Norlin Stora Grindbo för 3600 kr Betalning sker med ett skuldebrev och en inteckning i gården.

Oscar Ferdinand Norlin kom från Nygård Geddeholm. Gift med Anna fick han en son Oscar Gunnar Norlin (f 1901) och en dotter Elsa. Elsa fick en son Kalle som numera bor på Bäckby Gruppboende. Oscar och Anna tog nu hand om C J Carlsson (gubben Carlsson) som efter att ha sålt Stora Grindbo 2:16, köpte och flyttade till Lilla Grindbo 2:18. Lagfarten är daterad 6 maj 1907. (se vidare under Vångsta 2:18)

1922 köpte Oscar och Anna Norlin 2:18 av Carlsson och flyttade slutligen dit 1936. Oscar hade allt större problem med sin astma. En sockerbit indränkt med terpentin var den medicin som stod till buds..

Under ett kort tag 1935 hade Oscar, Gunnar och Elsa tillsammans lagfart på både Stora och lilla Grindbo men Stora Grindbo såldes efter ett halvår till Per Teodor Wikholm 
Gunnar Norlin kom aldrig att ta över Stora Grindbo. Gunnar med hustrun Agda född Pettersson flyttade i stället till Mortorp ett litet torp under Slagårda.

Per Teodor Wikholm med hustru Judith född Hellström sålde  2 jan 1940 2:16 till Gustav Alrik Vester för 7000 kr.

Gustav Vester fick lagfart 18 sept. 1940. Gustav med hustru Svea brukade gården 23 år. Dom fick två barn Kalle och Anna.  1963 styckade han  av ca 8000 kvm efter vägen mitt emot Fågelsången. 1965 styckades denna tomt upp ytterligare och 3225 kvm såldes till Erik Vilhelm Bäckström Mileniigatan 14 i Västerås. Idag bor Sonja Bäckström där.

Anna gifte sig med Gunnar Ryttersson och dom slog sig så småningom ner i den stuga som Vester byggde på den avstyckade tomten.

De som minns Gustav Vester minns särskilt hans hjärtliga skratt som kunde höras på långt håll.

 

Åter till gårdslistan